Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake het ontwerp van een Retorsiewet Zeescheepvaart

Advies inzake het ontwerp van een Retorsiewet Zeescheepvaart

Adviesnr. 1969/03 - 21 maart 1969

Advies over het instellen van bepaalde maatregelen ter belemmering van landen die vlagbevoorrechting toepassen.

Download:Volledig advies (644 kB)

Over het op basis van wederkerigheid (dat wil zeggen met dezelfde middelen) bestrijden van discriminatie in de vorm van vlagbevoorrechting. Zulks ter verdediging van de vrijheid van scheepvaart.
In de bijlage onder meer de betekenis van de zeescheepvaart voor de nationale economie van Nederland (internationale vergelijking).