Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake de aan emigranten en geëmigreerden te verlenen te verlenen financiële hulp

Advies inzake de aan emigranten en geëmigreerden te verlenen te verlenen financiële hulp

Adviesnr. 1969/02 - 5 februari 1969

De commissie wil het bestaande positieve emigratiebeleid niet ter discussie stellen en werkt alleen de subsidiëring (a) uit.

Download:Volledig advies (1176 kB)

Over het up-to-date brengen van bestaande regelingen ten aanzien van de subsidiëring, en met name:
a) het verlenen van rijksbijdragen in de emigratiekosten,
b) verlening en garandering van kredieten ten behoeve van de huisvesting en zelfstandige vestiging in bedrijf of beroep, (wordt in volgend advies behandeld) in verband met voorbereiding van een krachtens de emigratiewet te treffen Amvb, ter nadere regeling van deze materie.