Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Arbeidsmarktondezoek, Appendix III bij het advies over het arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktondezoek, Appendix III bij het advies over het arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1969/01 C - 20 december 1968

Een enquête die moet aantonen of er van overheidswege maatregelen genomen kunnen worden, die bevorderend werken.

Download:Appendix III (4152 kB)

Waarop? Op de arbeidsvoorziening enerzijds en/of, - op de arbeidsproductiviteit van het bedrijfsleven anderzijds.

Punten van onderzoek zijn onder meer:
- kwantitatieve personeelstekorten, de gevolgen daarvan en de maatregelen van bedrijfswege ter vermijding van deze tekorten;
- het kwalitatieve personeelstekort en noodzakelijk geachte opleidingen;
- verloop en verzuim, arbeidsproductiviteit e.d..

Het onderzoek had plaats in een juist ingetreden periode van ontspanning op de arbeidsmarkt.