Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Oudere werknemers, Appendix II bij het advies over het arbeidsmarktbeleid

Oudere werknemers, Appendix II bij het advies over het arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1969/01 B - 20 december 1968

Bevindingen Werkgroep Oudere Werknemers, ingesteld door de Commissie Arbeidsmarktpolitiek. Eerste ontdekking was dat in Nederland nauwelijks onderzoek over dit onderwerp was gedaan.

Download:Appendix II (725 kB)

Inhoud
1. Inleiding
2. De oudere werknemer op de arbeidsmarkt a. de geografische aspecten b. het opleidingsniveau c. de actuele beroepssituatie d. de herplaatsingsmogelijkheden
3. Maatregelen van de overheid en het bedrijfsleven ter ondervanging van de bezwaren; a. de taakstructurering, b. overplaatsing binnen de onderneming, c ontslag en aanstelling, d. bij- en omscholing opleiding, e. voorlichting en arbeidsbemiddeling,f. pensioenregelingen en andere arbeidsvoorwaarden.