Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Automatisering, Appendix I bij het advies over het arbeidsmarktbeleid

Automatisering, Appendix I bij het advies over het arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1969/01 A - 20 december 1968

Ontwikkeling, stand van zaken en prognoses inzake automatisering in relatie tot werkgelegenheid, scholing en concurrentiepositie.

Download:Appendix I (3962 kB)

De raad doet aanbevelingen voor maatregelen van bedrijfsleven en overheid om de invoering van automatisering geordend en met positief effect te laten verlopen.