Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies over het arbeidsmarktbeleid

Advies over het arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1969/01 - 20 december 1968

Het arbeidsmarktbeleid vormt een zeer uitgebreide problematiek. Van een aantal aspecten moet een afzonderlijke studie worden gemaakt. Hiervoor zijn werkgroepen ingesteld.

Download:Volledig advies (2408 kB)

In dit advies worden besproken :
- de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt,
- de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt,
- de beleidsvorming,
- maatregelen (trachten conjuncturele inzinkingen te vermijden door voorlichting en onderwijs, arbeidsvoorziening en aanvullende werkgelegenheid, economisch en financieel beleid, ruimtelijke ordening, regionale industrialisatie, geografische mobiliteit, arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringsregelingen, personeelsbeleid, informatie en onderzoek).

De taak van een Raad voor de arbeidsmarkt wordt samengevat als:
- de opzet en de coördinatie van de te verrichten studies;
- het adviseren over en het bevorderen van de coördinatie van overheidstaken op het gebied van het arbeidsmarktbeleid;
- het adviseren aan het bedrijfsleven;

Voorgesteld wordt de creatie van een commissie binnen de overhevelingsorganisatie als zusterorgaan van genoemde RvdA die daarmee in nauw contact moet staan.