Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Advies inzake uitbreiding bevoegdheden Ondernemingsraden

Advies inzake uitbreiding bevoegdheden Ondernemingsraden

Adviesnr. 1968/13 - 22 november 1968

De Wet op de ondernemingsraden 1950 bestaat ruim 15 jaar en onlangs is het Rapport Verdam verschenen.

Download:Volledig advies (2095 kB)

De regering vraagt de raad advies over mogelijke uitbreiding van bevoegdheden van de OR, met name t.a.v. aanstellings- en promotiebeleid. De raad adviseert als nieuw item op te nemen, de mogelijkheid om vooraf, zonder voorzitter (= directie), te vergaderen en daarna voltallig.
In het advies een vergelijking van bestaande en voorgestelde wettekst, voorzien van commentaar.