Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Verhoging van pensioenen en uitkeringen ingevolge de A.O.W., de A.W.W. en de A.K.W. in verband met de invoering van de wet op de omzetbelasting 1968

Advies inzake verhoging van pensioenen en uitkeringen ingevolge de A.O.W., de A.W.W. en de A.K.W. in verband met de invoering van de wet op de omzetbelasting 1968

Adviesnr. 1968/11 - 18 oktober 1968

Invoering van de nieuwe Wet op de omzetbelasting zal structurele verhoging van deze uitkeringen vergen, ter compensering van de verhoogde kosten van levensonderhoud die uit deze wet zullen voortvloeien.

Download:Volledig advies (488 kB)

De raad is met de regering van mening dat deze tegemoetkoming in de eerste plaats moet gelden voor de inkomens. Verlaging van laagste schijven loon- en inkomstenbelasting heeft weinig zin.
De laagste inkomens zitten onder de belastingdrempel. De raad kan zich verenigen met voorgestelde verhoging van 1,1%.