Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Advies inzake het ontwerp van wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds

Advies inzake het ontwerp van wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenfonds

Adviesnr. 1968/10 - 18 oktober 1968

Het wetsontwerp houdt een regeling in voor het beroepsleven. De SER moet gezien zijn samenstelling gezien worden als een vertegenwoordigend college van het bedrijfsleven. Toch is de raad bereid om te adviseren.

Download:Volledig advies (1953 kB)

De raad onderschrijft in het algemeen het uitgangspunt dat aan het wetsontwerp ten grondslag ligt. De motieven zijn dezelfde als in 1949 bij de invoering van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. De raad acht het redelijk en verantwoord, dat verplichting van overheidswege kan worden opgelegd, indien aannemelijk is dat een belangrijke meerderheid van de betrokken groep, een fonds in het leven wil roepen waarin alle betrokken elementen deelnemen.