Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Advies inzake het vraagstuk van de bescherming tegen agressieve verkoopmethoden

Advies inzake het vraagstuk van de bescherming tegen agressieve verkoopmethoden

Adviesnr. 1968/08 - 14 juni 1968

De raad bemoeit zich met agressieve of unfaire verkoopmethoden die in velerlei vorm worden toegepast. Meestal worden zij gekenmerkt door misleiding en overrompeling en worden zij gebruikt door handelaren die anoniem blijven en geen continuïteit in de bedrijfsuitoefening wensen.

Download:Volledig advies (1210 kB)

Hoewel de omvang van het euvel niet valt vast te stellen, komt het zo veelvuldig voor dat de raad het gewenst acht daartegen op te treden. Daar bestaande middelen geen adequate bestrijding van het verschijnsel geven, bepleit de raad 'het verbod bij gebleken ongeschiktheid'. Er wordt pas opgetreden nadat klachten binnenkomen. De betrokken colporteur of zijn werkgever, wordt een tijdelijk verbod op gelegd om als koopman op te treden. Bonafide kooplui blijven ongemoeid. Goede voorlichting over de praktijken van agressieve verkopers en over de mogelijkheden zich daar tegen te verweren, zijn een onmisbaar element ter bestrijding.