Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Interimadvies over de organisatie van het arbeidsmarktbeleid

Interimadvies over de organisatie van het arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1968/07 - 14 juni 1968

Zie SER-advies 1967/04, interimadvies over de aanvullende werkgelegenheid. Hierin wordt het arbeidsmarktbeleid omschreven als :  gericht 'op het bereiken van een optimale economische groei, door een zo goed mogelijke onderlinge afstemming van vraag en aanbod in de diverse sectoren van de arbeidsmarkt'.

Download:Volledig advies (547 kB)

De raad meent dat de instelling van een permanent apparaat voor zulk beleid, niet kan wachten tot het eindadvies inzake arbeidsmarktbeleid gereed is. Daarom dit interimadvies.

In dit apparaat moeten zitting hebben de betreffende ambtelijke diensten en organen van het bedrijfsleven. Een inventarisatie van de voor het arbeidsmarktbeleid belangrijke departementen en adviesinstellingen, toont de verbrokkeling die gecoördineerd moet worden. Bepleit wordt de instelling van een commissie ex art. 43, binnen de raad. Hierbij komt aansluiting tot stand met de bestaande structuur, waarin de SER als toporgaan van het bedrijfsleven, de regering adviseert omtrent het te voeren sociaal-economisch beleid.
De taken van zo'n commissie worden in kaart gebracht.