Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Invoering van een minimumdagloon in de Werkloosheidswet en in de Wet Werkloosheidsvoorziening

Advies inzake de invoering van een minimumdagloon in de Werkloosheidswet en in de Wet Werkloosheidsvoorziening

Adviesnr. 1968/06 - 14 juni 1968

Een deel van de raad vindt het billijk dat er een bodemuitkering komt in de WW en WWV.

Download:Volledig advies (1355 kB)

De raad spreekt zich weliswaar in meerderheid uit voor zo'n minimum, maar deze meerderheid valt  zowel voor wat de motivering als voor wat betreft de werkingssfeer, uiteen in een aantal groepen. Tegenstanders vinden dat de prikkel om werk te zoeken of te aanvaarden niet mag worden weggenomen.