Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Advies inzake de omvang van de jaarlijkse huurverhogingen

Advies inzake de omvang van de jaarlijkse huurverhogingen

Adviesnr. 1968/05 - 14 juni 1968

Een meerderheid van de raad aanvaardt het ministeriële voorstel om het in de Huurwet voorziene jaarlijkse huurverhogingspercentage, te verhogen.

Download:Volledig advies (1264 kB)

De verhoging van het percentage van 4 naar 6 % geldt voor woningen die gebouwd zijn op of na 5 mei 1945.
Hieraan gekoppeld zijn de subjectieve huursubsidies. Een substantiële minderheid van de raad wijst deze verhoging af. Zonder  de kwaliteit en continuïteit van de woningbouw aan te tasten,  is het niet mogelijk binnen afzienbare tijd het systeem van object financiering af te schaffen. Een studie over doorstroming is vereist.