Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | 12e Halfjaarlijks economisch rapport

12e Halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1968/04 - 14 juni 1968

De Nederlandse economie heeft zich beter ontwikkeld dan verwacht. De groei van productie van bedrijven is 5,5% aldus het Centraal Economisch Plan. Uitvoer nam toe met 8,8%, gemeten in hoeveelheden. Vooral West-Duitsland en België namen meer af.

Download:Volledig rapport (846 kB)

Net als in het 11e Economische Rapport wijst de raad op structurele onevenwichtigheid van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de betalingsbalans en uit de werkloosheid, vermoedelijk veroorzaakt door zwakke concurrentiepositie enerzijds en een te hoog peil van de kosten en 'een hardnekkige tendens tot overbesteding van binnenlandse oorsprong' anderzijds.
Deze onevenwichtigheid zal geleidelijk moeten worden teruggedrongen. Opmerkelijk zijn de sterke stijging van de overheidsuitgaven in 1967 en de trendmatige teruggang van het positieve saldo op de dienstenbalans. De raad wil daar later op terugkomen.
Steeg de loonsom in 1967 met 8%, in 1968 komt hij op 6,2%.
De raad vindt het belangrijk dat deze tendens doorzet.