Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Advies over de herinvoering van de zomertijd

Advies over de herinvoering van de zomertijd

Adviesnr. 1968/03 - 17 mei 1968

Het advies behandelt de vraag of de zomertijd opnieuw ingevoerd moet worden. De regering heeft het standpunt dat dit alleen op internationaal niveau kan. Bij de totstandkoming van het advies is gevraagd naar de mening van het bedrijfsleven.

Download:Volledig advies (1811 kB)

De raad is van mening dat aan de herinvoering van de zomertijd in zowel sociaal als economisch opzicht voor- en nadelen kleven. Per saldo wegen de voordelen het zwaarst. De raad vindt wel dat Nederland niet het meest aangewezen land is om het initiatief tot herinvoering te nemen. Nederland kan zich wel bij de voorstanders voegen, wanneer een ander land of andere landen het initiatief tot herinvoering nemen. Dit met inachtneming van de bezwaren die voor enkele bedrijfstakken zullen ontstaan.