Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1968 | Advies inzake wettelijke maatregelen met betrekking tot de staking

Advies inzake wettelijke maatregelen met betrekking tot de staking

Adviesnr. 1968/01 - 15 maart 1968

Aanleiding voor de adviesaanvraag aan de raad is een wetsontwerp omtrent wettelijke bepalingen met betrekking tot een werkstaking. Dit wetsontwerp kwam voort uit het Panhonlibco arrest van de Hoge Raad van 15 januari 1960, dat onvoldoende ruimte zou laten voor een werkstaking.

Download:Volledig advies (1076 kB)

De raad betrekt de volgende onderdelen bij de advisering:
- enkele uitgangspunten voor de beoordeling van het stakingsmiddel;
- de positie van de georganiseerde vakvereniging;
- de positie van de stakende arbeider.
 
De raad behandelt regelgeving waar de vakbeweging aan moet voldoen, maar ook eventuele maatregelen tegen stakende werknemers die hun arbeidsplicht niet nakomen. Ook bespreekt de raad of en hoe de werkgever sancties mag opleggen aan stakende werknemers.
De raad bepleit het totstandkomen van een wettelijk kader, dat het vinden van kansen tot een minnelijke oplossing van een dreigend of bestaand conflict bespoedigt. Het betreft het verkrijgen van kennis, nodig om bemiddelingskansen te kunnen beoordelen. De bemiddeling zelf dient niet bij de wet te worden geregeld.
Een minderheid mist een behandeling van de gevolgen van een staking voor het algemeen belang en geeft suggesties (afkoelingsperiode).