Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake een vrijwillige premiebetalingsregeling in het kader van de Algemene Weduwen- en Wezenwet

Advies inzake een vrijwillige premiebetalingsregeling in het kader van de Algemene Weduwen- en Wezenwet

Adviesnr. 1967/22 - 15 december 1967

Advies over de mogelijkheid een bevredigende regeling te treffen voor de vrijwillige voortzetting van de verplichte AWW-verzekering in het buitenland.

Download:Volledig advies (364 kB)

De raad is voorstander van het openen van de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van de premiebetaling voor de AWW, voor hen die in het buitenland verblijven.
Echter, de praktische uitvoering wordt bemoeilijkt door zogenaamde zelfselectie; ongehuwden zullen uittreden. Voegt men risicogedeelte (AWW) en spaargedeelte (AOW) samen, dan mag men verwachten dat de zelfselectie belangrijk vermindert.

De raad stelt voor de uiteindelijk gunstigste vorm door de Sociale Verzekeringsraad te doen bepalen.