Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies over het vraagstuk van de prijsinformatie aan de consument

Advies over het vraagstuk van de prijsinformatie aan de consument

Adviesnr. 1967/20 - 22 november 1967

De vraag is hoe aan de consument actuele informatie kan worden verstrekt over prijzen en leveringsvoorwaarden ten aanzien van verschillende categorieën goederen en diensten.

Download:Volledig advies (1305 kB)

In het kader van het door de regering gevoerde prijs- en mededingingsbeleid, (dat zijn aanknopingspunten voornamelijk vindt aan de aanbodzijde van het economisch proces), komt het de minister noodzakelijk voor dat aan de vraagzijde bij de consumenten die krachten worden gestimuleerd, die een inflatoir proces zoveel mogelijk mede kunnen tegengaan.