Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake de omzetbelasting over de toegevoegde waarde

Advies inzake de omzetbelasting over de toegevoegde waarde

Adviesnr. 1967/19 - 17 november 1967

De raad van de EEG heeft op 11 april 1967 besloten, dat per 1 januari 1970 de lidstaten hun bestaande systemen van omzetbelasting hebben vervangen, door een gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.
Tijdens de voorbereiding ook van de kant van de Cie Internationaal Sociaal-Economische Aangelegenheden, een tweetal adviezen.

Download:Volledig advies (674 kB)

Enige uitgangspunten:
1. Karakter van een algemene verbruiksbelasting, de neutraliteit van de belasting,
2. De maatschappelijke kosten van het stelsel, de druk van de belasting op de consumptiegoederen en op de diensten verleend aan consumenten (overwegingen van sociaal beleid zowel betreffende de productie).
3. Tarieven en vrijstellingen. De vrijstellingen, de tarieven (druk op het privé-inkomen bij verschillende inkomenscategorieën).
4. Bijzondere onderwerpen. De kleinhandel, kleine ondernemers, de landbouwregeling, de overheid als ondernemer, onroerend goed, de aftrek van op de investeringen rustende voordruk, overgangsregeling met betrekking tot bedrijfsmiddelen en voorraden.