Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Verlenging van de wettelijke opzeggingstermijn voor werknemers en inzake de bescherming van pensioenrechten van werknemers.

Advies inzake een verlenging van de wettelijke opzeggingstermijn voor werknemers en inzake de bescherming van pensioenrechten van werknemers.

Adviesnr. 1967/15 - 1 september 1967

Er is in het georganiseerde bedrijfsleven, in het kader van sluiting of inkrimping van ondernemingen, veel belangstelling voor het Ontwerp van wet (vergaderjaar 1966/ 1967, nr. 9010) tot wijziging van art. 1195 en 1639j BW.
Het ontwerp beoogt de 50+ bij (collectief) ontslag meer tijd te geven om weer aan de slag te komen: 13 weken salaris.

Download:Volledig advies (1827 kB)

De raad vindt zo'n regeling een tijdbom: niemand haalt het slachtoffer in z'n bedrijf, immers bij onverhoopt ontslag gaat dat natuurlijk evenzo 13 weken salaris kosten. Het raadsvoorstel, terug te vinden in art. 1639 BW, ondervangt dit gevaar door een flexibele constructie.

Een minderheid heeft een aanvullend voorstel houdende het collectief dragen van de lasten van deze nieuwe financiële regeling; enkele leden hebben een afwijkend standpunt. De bevoorrechting van bepaalde pensioenaanspraken wordt toegevoegd aan art. 1195 BW, de raad is het daarmee eens.