Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de zittingsperiode 1968-1972

Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de zittingsperiode 1968-1972

Adviesnr. 1967/13 - 11 augustus 1967

Het gaat in het bijzonder om:
a. het totaal aantal leden van elke kamer;
b. de takken van handel en nijverheid waarvoor de leden in de kamer zitting hebben;
c. de aantallen leden die voor elk der aangewezen takken zitting hebben;
d. de aantallen van de leden, onderscheidenlijk voortkomend uit de kring der ondernemingen op het gebied van het midden- en kleinbedrijf en uit de kring der overige ondernemingen;
e. de aantallen van de leden, onderscheidenlijk voortkomend uit de kring der ondernemers en uit de kring der werknemers.

Download:Volledig advies (796 kB)

Volgens het artikel 10 van de Wet KvK moeten de leden om de vier jaren aftreden. De minister wil aanwijzing van leden naar verschillende evenredige onderscheiding.