Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake het ontwerp-besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten

Advies inzake het ontwerp-besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten

Adviesnr. 1967/12 - 14 juni 1967

Het advies gaat over de mogelijkheid om bij amvb te bepalen, 'dat binnen een termijn van maximaal drie weken een bedrijfsgeneeskundige dienst werkstakende ambulante ongevalspatiënten curatief mag behandelen'

Download:Volledig advies (603 kB)

De praktijk leert dat zo'n termijn beter 4 à 5 weken kan luiden, anders moet de huisarts of specialist de behandeling van teenfracturen e.d. halverwege overnemen, wat de werkhervatting kan vertragen en wat ook duur is.