Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Ontwerp van wet tot wijziging der arbeidswet, der veiligheidswet en der stuwadoorswet en tot intrekking der steenhouwerswet

Advies inzake ontwerp van wet tot wijziging der arbeidswet, der veiligheidswet en der stuwadoorswet en tot intrekking der steenhouwerswet

Adviesnr. 1967/11 - 20 juni 1967

Onder meer over de formulering van NV Philips, excenterpersen moeten 'doelmatiger' zijn beveiligd. Met zo'n verweer kan men de Arbeidsinspectie moeilijk tevredenstellen.

Download:Volledig advies (582 kB)

De voorgestelde wijziging heeft de bedoeling om formeel ruimte te creëren voor verboden, waar deze noodzakelijk zouden zijn.