Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Verhoging van de daglonen krachtens artikel 23 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 15, eerste lid, van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Advies inzake verhoging van de daglonen krachtens artikel 23 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 15, eerste lid, van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Adviesnr. 1967/10 - 30 juni 1967

Advies inzake ontwerp-amvb dat beoogt de daglonen, (waarop de WAO-uitkeringen, welke per 1 juli 1967 aan de gerechtigden op een IWI- en een ongevalsuitkering zullen worden toegekend, zijn afgestemd), aan te passen aan de ontwikkeling van het indexcijfer van de regelingslonen.

Download:Volledig advies (440 kB)

De Raad onderschrijft het uitgangspunt.
De uitkeringen kunnen worden aangepast aan de stijging van het indexcijfer van de regeringslonen. Ook als nog niet is voldaan aan de voorwaarden van de hoofdregel van de aanpassing. Dit moet in twee fasen geschieden.