Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake verdeling premie W.A.O. tussen werkgever en werknemer

Advies inzake verdeling premie W.A.O. tussen werkgever en werknemer

Adviesnr. 1967/06 - 16 juni 1967

Haastig advies naar aanleiding van wijziging sociale verzekeringswetgeving ingaande 1 juli 1967.

Download:Volledig advies (527 kB)

De commissie gaat akkoord met aanvulling van artikel. 77 tweede lid WAO, zodat bij algemene maatregel van bestuur, van de paritaire verdeling van de premie WAO tussen werknemer en werkgever kan worden afgeweken.
Hiermee wordt voorkomen dat de premiedruk voor de werknemers (bv per 1 juli 1967) te abrupt en te ongelijk stijgt.
Het wordt: werkgever 3,45% en 0,75% werknemer.