Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake het enquêterecht

Advies inzake het enquêterecht

Adviesnr. 1967/05 - 19 mei 1967

De raad voelt veel voor de inschakeling van één centrale en gespecialiseerde rechter, nl. de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof te Amsterdam. Juridische aspecten van wijziging c.q. uitbreiding van het enquêterecht worden ontrafeld.

Download:Volledig advies (1162 kB)

Er zijn vijf hoofdgroepen van herzieningsvoorstellen. Over vier ervan worden de inzichten van de raad door Justitie gevraagd:
- jaarrekening;
- enquêterecht;
- structuurwijziging van NV;
- de positie van certificaathouders en commissarissen.

Over de vijfde groep ondernemingsraden, wordt een afzonderlijk advies gevraagd.