Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Interimadvies over de aanvullende werkgelegenheid

Interimadvies over de aanvullende werkgelegenheid

Adviesnr. 1967/04 - 21 april 1967

Vrij snel is spanning op de arbeidsmarkt omgeslagen in werkloosheid: 58.548 per november 1966 (waarvan 6.092 vrouwen).
Zonder op eventuele wenselijkheid van zo'n reserve in te gaan, houdt de raad zich bezig met verschillende vormen.

Download:Volledig advies (1183 kB)

Het karakter van dit interimadvies eist dat het zich slechts bezighoudt met aanvullende maatregelen voor groepen, die: - wonen in een gebied met geringe of eenzijdige werkgelegenheid en die weinig mobiel zijn, - behoren tot een beroepsgroep waar geen vraag meer naar is, - om persoonlijke kwalificaties geen werk kunnen vinden.
Verbeteringen ten opzichte van het bestaande beleid worden naar voren gebracht.
Programma's en financieringsmethoden worden uitgewerkt. Enkele andere maatregelen zijn: geografische mobiliteit, beroepsmobiliteit (omscholing) en tijdelijke werktijdverkorting (short time arbeid).