Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1967 | Advies inzake maatregelen in geval van sluiting van ondernemingen

Advies inzake maatregelen in geval van sluiting van ondernemingen

Adviesnr. 1967/02 - 22 februari 1967

Maatregelen welke bij sluiting van ondernemingen, uitkering van een bedrag gelijk aan het achterstallige loon, waarborgen.

Download:Volledig advies (597 kB)

De hoofdpunten van de regeling ter waarborging van de uitkering gelijk aan het achterstallige loon: 
omschrijving van gevallen waarin aanspraak zou kunnen worden gemaakt;
omschrijving begrippen 'werkgever' en 'werknemer';
begripsbepaling 'achterstallig loon';
hoogte van de uitkering, géén maximum; 
het voorkomen van cumulatie van aanspraken;
de uitvoering van de voorziening;
financiering van de regeling, via het algemeen werkloosheidsfonds;
het beroep;
de vorm van de regeling, uit doelmatigheidsoverwegingen als onderdeel van de werkloosheidswet. De commissie geeft toe dat dit niet erg logisch is.