Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Arbeid van vrouwen in Nederland in het kader van de situatie op de arbeidsmarkt en het te voeren arbeidsmarktbeleid

Advies over de arbeid van vrouwen in Nederland in het kader van de situatie op de arbeidsmarkt en het te voeren arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1966/15 - 16 december 1966

Deeladvies in het kader van een inventarisering in hoeverre het arbeidsmarktbeleid nog meer kan worden afgestemd op de bevordering van een optimale economische groei.

Download:Volledig advies (950 kB)

Vastgesteld wordt ondermeer dat vrouwen net zo goed als mannen het recht hebben om te werken; gezien hun huishoudelijke c.q. gezinstaak mag men niet spreken van plicht. Het advies geeft statistieken en een overzicht van fiscale aspecten met betrekking tot het inkomen van de gehuwde vrouw in een aantal geïndustrialiseerde landen.