Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | 9de halfjaarlijks economisch rapport

9de halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1966/14 - 30 november 1966

Na de Macro-economische verkenning 1967 zijn de inzichten van het Centraal Planbureau met betrekking tot enkele fundamentele economische data grondig gewijzigd. Met deze nieuwe inzichten - somberder prognose t.a.v de betalingsbalans - houdt het rapport rekening.

Download:Volledig rapport (1036 kB)

De analyse van de economische situatie in 1966 en 1967 bestrijkt: economische groei, betalingsbalans prijspeil, lonen, sociale lasten, arbeidsmarkt, inkomensverdeling en als apart hoofdstuk het 'spaarloon':
een deel van de loonsverhoging, te weten compensatie prijsverhoging plus enige reële consumptieverruiming, als verhoging in contanten, al het verdere tussen partijen overeengekomene als geblokkeerde verhoging.

Voor 1967 moet worden gestreefd naar: herstel van betalingsbalansevenwicht; terugdringen inflatie; handhaven werkgelegenheid, ook op langere termijn.