Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Verhoging van de uitkeringsbedragen in gevolge de verschillende sociale-verzekeringswetten per 1 oktober 1966

Advies inzake verhoging van de uitkeringsbedragen in gevolge de verschillende sociale-verzekeringswetten per 1 oktober 1966

Adviesnr. 1966/13 - 18 november 1966

Per ultimo september wordt aan de voorwaarden voor verhoging van uitkeringen voldaan. De verhoging kan worden gezien als compensatie voor het verhoogde vakantiegeld loontrekkenden (van 4 naar 6%).

Download:Volledig advies (489 kB)

De raad kan met de verhoging sec akkoord gaan maar wil een principiële beslissing, of vakantiegeld wel of niet in het uitkeringspakket wordt opgenomen. Zijn eigen advies hierover was verdeeld.