Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | De problematiek van het door de overheid te subsidiëren vergelijkende warenonderzoek

Advies met betrekking tot de problematiek van het door de overheid te subsidiëren vergelijkende warenonderzoek

Adviesnr. 1966/12 - 7 oktober 1966

De vraag is hoe het vergelijkende warenonderzoek in het belang van de consument en het bedrijfsleven het beste kan worden verricht.

Download:Volledig advies (1035 kB)

Voor de organisatie van het gesubsidieerde vwo zijn er drie alternatieven:
1. onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Consumentenbond;
2. onder verantwoordelijkheid van een samenwerkingsorgaan van de gezamenlijke consumenten organisaties;
3. onder verantwoordelijkheid van een Nationaal Instituut voor VWO.

Hiervan is alleen ad 2 acceptabel voor gesubsidieerd onderzoek. Organisaties houden bewegingsvrijheid voor hun niet-gesubsidieerde activiteiten. De overheid houdt het recht eigen warenonderzoek te verrichten.