Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Advies inzake toepassing van de artikelen 5 en 15 van de wet wederverkoop van brood 1962

Advies inzake toepassing van de artikelen 5 en 15 van de wet wederverkoop van brood 1962

Adviesnr. 1966/09 - 23 september 1966

De vraag is of er mogelijkheden zijn om ter verkrijging van vergunningen, de wet te verruimen en of op grond van art. 15 de wet voor het hele land of voor een deel ervan buiten toepassing kan worden gesteld.

Download:Volledig advies (718 kB)

In de nog resterende overgangsperiode moet aan het aantal verkooppunten slechts uitbreiding worden gegeven voor zover daaraan reële behoefte blijkt te bestaan.