Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Systematiek voor de wijziging van sociale-verzekeringsuitkeringen, welke welvaartsvast zijn

Advies inzake de systematiek voor de wijziging van sociale-verzekeringsuitkeringen, welke welvaartsvast zijn

Adviesnr. 1966/08 - 23 september 1966

De raad blijft voorstander van indexering achteraf. De 'aanpassingsartikelen' moeten omtrent uitzonderlijke omstandigheden die indexering vooraf rechtvaardigen volstrekt duidelijk zijn, anders wordt indexering vooraf regel.

Download:Volledig advies (1193 kB)

Voorgesteld wordt om telkens als het loonindexcijfer 3% hoger/lager is de uitkeringen te herzien.

Indexering vooraf acht de raadsmeerderheid ongewenst: formuleringen hieromtrent zouden toch weer tot een onduidelijk wetsartikel met ruime interpretatiemogelijkheden leiden.
Men kan nauwelijks spreken van optredende achterstand bij de door de raad ontworpen versnelde herziening (het regeringssysteem behelst 3% stijging van de lonen met 6 maanden wachttijd). Een minderheid, groot aantal leden, acht toch de behoefte aanwezig aan bevoegdheden tot indexering vooraf in bijzondere omstandigheden.