Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Advies inzake het loonpolitieke stelsel

Advies inzake het loonpolitieke stelsel

Adviesnr. 1966/07 - 23 september 1966

De raad concludeert, de ervaringen met het van kracht zijnde overgangssysteem in aanmerking nemend, dat dit advies geen herziening behoeft.

Download:Volledig advies (204 kB)

De minderheid ziet evenmin reden zijn mening aan te passen. Het advies behandelt verder de wettelijke basis (beperkte wijziging B.B.A.) na 1 januari 1967, waarbij een groot aantal leden een minderheidsstandpunt innemen t.a.v. het begrip 'spaarloon'.