Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | 8e halfjaarlijks economisch rapport

8e halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1966/06 - 8 juli 1966

Helaas beschikt de raad over onvoldoende nadere gegevens over het lopende jaar en enigszins betrouwbare t.a.v. het volgende jaar - zoals de regering had moeten verstrekken.

Download:Volledig rapport (726 kB)

De raad maakt er het beste van en constateert dat het verloop van produktie en investeringen als geheel nog steeds gunstig is. Het is, aldus de raad, wel duidelijk dat jaarlijkse stijgingen van de loonsom per werknemer van 10% of hoger en prijsstijgingen à 5% niet onbeperkt kunnen voortduren zonder schade voor groei en werkgelegenheid.