Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Advies inzake de regeling van het minimuminkomen

Advies inzake de regeling van het minimuminkomen

Adviesnr. 1966/03 - 20 mei 1966

Het nieuwe systeem van loonvorming vraagt om een wettelijke regeling.
Het college van rijksbemiddelaars heeft het minimuminkomen voor 1966 reeds op 120 gulden per week bepaald maar dit geldt alleen voor hen op wie het BBA betrekking heeft.

Download:Volledig advies (2226 kB)

De raad bepleit een algemeen geldende gedragslijn.
T.a.v. ontheffingen voor bedrijfstakken waar de invoering van een verplicht minimumloon moeilijk is, beslist de minister van SZW, c.q. het College van rijksbemiddelaars met steun van de Stichting van de Arbeid.

Een minderheid, noodgedwongen het oordeel van de raad onderschrijvend, wijst op het gevaar dat de groep minimuminkomengenieters in een slechte economische toestand aan nog grotere werkloosheid wordt blootgesteld.
M.b.t. sancties stelt de raad dat de mogelijkheid van civiele procedures voldoende waarborgen heeft.