Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1966 | Advies inzake een verhoging van verschillende sociale-verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1966

Advies inzake een verhoging van verschillende sociale-verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1966

Adviesnr. 1966/02 - 18 februari 1966

De Raad heeft aandacht geschonken aan de methodiek tot wijziging van de uitkeringen die in wetten is neergelegd.

Download:Volledig advies (607 kB)

Het zesde lid van het in de betreffende wetten voorkomende artikel biedt de mogelijkheid van indexering vooraf.
Op 1 januari van enig jaar kunnen de uitkeringen worden verhoogd indien daartoe i.v.m de loonpolitieke toestand aanleiding bestaat, dus in uitzonderlijke omstandigheden.

De raad meent dat de aanpassingsartikelen, gelet de ervaring die is opgedaan, opnieuw moeten worden onderzocht. De te ruime interpretatie dreigt e.e.a. tot normale praktijk te maken; ontvangers van uitkeringen gaan anticiperen, precedenten worden geschapen. Een minderheid van de raad heeft nog ernstiger reserves.