Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Aanbeveling van de commissie voor vakopleidingsaangelegenheden over de relatie tussen het bedrijfsleven en de dagscholen voor beroepsonderwijs

Aanbeveling van de commissie voor vakopleidingsaangelegenheden over de relatie tussen het bedrijfsleven en de dagscholen voor beroepsonderwijs

Adviesnr. 1965/15 - 12 oktober 1965

In 1961 bracht de SER advies (1961/08) uit over de positie van besturen van scholen in het nijverheidsonderwijs met betrekking tot de regeling van georganiseerd overleg inzake de rechtspositie van onderwijzend personeel.
In het advies werd een nadere behandeling van het vraagstuk van de samenstelling van het bestuur in het vooruitzicht gesteld.

Download:Volledig advies (1221 kB)

De commissie heeft besloten dit onderwerp te bezien in het kader van de relatie tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs op dagscholen.
De aanbeveling geldt voor zowel openbare als bijzondere scholen. De overheid is niet zozeer als exploitant als wel als financier van onderwijsinstellingen gaan optreden met daaraan verbonden eisen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit van de studie.
Ministeriële goedkeuring is nodig voor het lesplan, boeken,de begroting, benoemingen, salarissen, examens, etc.
Uit de Financiële Verhoudingenwet 1960 volgt dat uiteindelijk alle kosten ten laste van de Rijkskas komen.

De commissie bepleit opneming van werknemers en werkgevers (bijvoorbeeld personeelschefs) in schoolbesturen. Van belang is het regelmatig contact tussen scholen en (locale) bedrijven.
Als bijlage: Enquête nijverheidsonderwijs voor jongens 1964.