Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake het vraagstuk van een vakantieuitkering in het kader van de sociale verzekering

Advies inzake het vraagstuk van een vakantieuitkering in het kader van de sociale verzekering

Advies 1965, nr. 13 - 17 december 1965

De raad is met de regering van mening dat vakantie een normale onderbreking van het jaarritme is, niet alleen voor werkenden maar ook voor hun gezinnen, voor werklozen en AOW'ers.

Download:Volledig advies (1132 kB)

Ten aaanzien van de tegemoetkoming aan extra vakantiekosten wordt verschillend gedacht. Een stroming voelt niet voor vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekering - die eerst worden 'opgespaard' - en ziet geen verband met vakantietoeslag dat een element van de loonstructuur is geworden. Een regeling voor niet loontrekkenden vindt men bevoogdend en een ander bestedingspatroon opdringend. Een andere stroming vindt het juist redelijk dat regelingen voor niet- en wel- loontrekkenden zoveel mogelijk gelijk zijn. Deze verdeeldheid werkt door in de behandeling van de diverse sociale verzekeringswetten.