Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Herziening van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale-verzekeringswetten in verband met de huurverhoging per 1 januari 1966

Advies over een herziening van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale-verzekeringswetten in verband met de huurverhoging per 1 januari 1966

Adviesnr. 1965/12 - 17 december 1965

De SER werd om advies gevraagd over een verhoging van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale-verzekeringswetten, dit ter compensatie van de in overweging zijnde verhoging van de huren per 1 januari 1966.

Download:Volledig advies (410 kB)

Het betreft hier uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet, de Interimwet invaliditeitsrentetrekkers en die krachtens de kinderbijslagwetten.