Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake herziening van het loonpolitieke stelsel

Advies inzake herziening van het loonpolitieke stelsel

Adviesnr. 1965/10 - 12 november 1965

Advies over het vraagstuk van de wijziging van de loonpolitieke spelregels.
In de adviesaanvraag worden enkele voorlopige gedachten weergegeven, welke zich bij de regering met betrekking tot  de grondslagen en uitwerking van een nieuwe loonpolitiek stelsel hebben gevormd.

Download:Volledig advies (1301 kB)

De raad is het met de regering eens, dat loonpolitiek binnen het algemeen economisch beleid nuttig is bij het realiseren van essentiële doeleinden van algemeen sociaal economisch beleid.
In de hand houden van de loonkostenontwikkeling kan overbesteding, werkloosheid en prijsstijging voorkomen. De regering is voorstander van de losse teugel. Dat wil zeggen, slechts toetsing van centrale elementen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
 
De loonpolitiek dient volgens de regering gedragen te worden door het bedrijfsleven. De raad stelt dat het college van rijksbemiddelaars de cao's moet toetsen in het licht van actuele nationaal sociaal-economische mogelijkheden. Als vier weken na indiening van de cao geen bericht van het college is ontvangen, is de cao in orde.
Inschakeling van Wage Leaders, voorgesteld door de regering, acht de raad strijdig met de organisatorische opbouw van het overleg. Ook moet men Wage Leaders niet willen binden door gentlemen's agreements. Overheidsingrijpen blijft mogelijk.
Het advies houdt zich uitdrukkelijk niet bezig met prijsbeleid.