Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Zevende halfjaarlijks economisch rapport

Zevende halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1965/09 - 12 november 1965

Hoewel blijkens de gegevens in de macro-economische verkenning (MEV) de economische vooruitzichten voor 1966 niet ongunstig zijn, zijn er een aantal factoren die tot voorzichtigheid manen.

Download:Volledig rapport (936 kB)

Deze factoren betreffen:
In eerste plaats de voortdurende spanning op de arbeidsmarkt.
Ten tweede het door het Centraal Planbureau verwachte voortgezette herstel van de betalingsbalans in 1966.

Er bestaan onzekerheden met betrekking tot de raming van de export en van de ontwikkeling van de ruilvoet.
Desgevraagd bepleit de raad slechts op beperkte schaal het realiseren van de arbeidsduurverkorting en dit te verbinden aan het op stapel staande nieuwe systeem van loonvorming.