Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake verhoging van de kinderbijslagen in verband met de belastingaanpassing per 1 juli 1965

Advies inzake verhoging van de kinderbijslagen in verband met de belastingaanpassing per 1 juli 1965

Adviesnr. 1965/05 - 4 juni 1965

De raad heeft in zijn advies (1964/04) van 20 maart 1964 als zijn oordeel te kennen gegeven dat de hoogte van de kinderbijslagen en de onderlinge differentiatie daarvan tot een redelijk te achten tegemoetkoming in de additionele gezinsuitgaven leiden.

Download:Volledig advies (503 kB)

De raad wijst erop dat een dergelijke verhoging uitvloeisel van het op 10 december 1964 moeizaam tot stand gekomen loonakkoord, per wet moet worden doorgevoerd. Hij benadrukt het ad hoc karakter van deze verhoging. Voor wat de datum van de inwerkingtreding van de verhoging van de kinderbijslagen betreft, is de raad van oordeel dat er geen redenen zijn om deze vroeger te stellen dan 1 juli 1965.