Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Zesde halfjaarlijks economisch rapport

Zesde halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1965/04 - 21 mei 1965

Op grond van het met elkaar vergelijken van Macro-economische verkenningen en ramingen van het Centraal Planbureau komt de raad tot de conclusie, dat de Nederlandse economie zich gunstiger heeft ontwikkeld dan in het 5e halfjaarlijkse rapport was voorzien, zonder dat er nochtans veel ruimte is voor verdere inkomensstijging.

Download:Volledig rapport (780 kB)

Ten gevolge van het voortduren van het hoge niveau van de binnenlandse bestedingen, verwacht de raad een verdere gunstige ontwikkeling van de export en geen wezenlijke ontspanning op de arbeidsmarkt.