Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1965 | Advies inzake een verhoging van verschillende sociale-verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1965

Advies inzake een verhoging van verschillende sociale-verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1965

Adviesnr. 1965/01 - 22 januari 1965

Het oordeel van de raad werd gevraagd over het verhogen per 1 januari 1965 van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers en de kinderbijslagwetten. Dit onder toepassing van de recentelijk geopende mogelijkheid van indexering vooraf.

Download:Volledig advies (436 kB)

Over de omvang van de verhoging van de uitkeringen per 1 januari 1965 zijn in de raad enige vragen gerezen. Deze betreffen met name de voorgestelde verhoging van de AOW- en de AWW-uitkeringen en van de kinderbijslagbedragen.
Op grond van de overweging dat over deze uitkeringen geen AOW en AWW premie wordt betaald, wordt voorgesteld deze in mindere mate te verhogen dan de uitkeringen krachtens de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers.