Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1965

Advies over de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1965

Adviesnr. 1964/15 - 13 november 1964

De Raad wordt advies gevraagd voor de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor het volgende jaar. Het premiepercentage wordt vastgesteld op 5,4 %.

Download:Volledig advies (835 kB)

Het is de subcie niet duidelijk hoe de Ziekenfondsraad de gestegen kosten kan toedichten aan de gestegen loonkosten.
De premie vormt toch een percentage van de (gestegen) loonsom. Om de reserve te vergroten tot 24,7 miljoen gulden gaat de subcie akkoord met een extra verhoging van de premie met 0,1%.
Ten slotte spreekt de subcie zijn bezorgdheid uit over de relatief steeds zwaardere kosten van ziekenhuisverpleging: in 1963 was dit 36% van het totaal, de raming voor 1965 geeft 42% aan.