Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | 5de halfjaarlijks economisch rapport

5de halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1964/14 - 30 oktober 1964

Aandacht voor de voor 1965 aanvaardbaar geachte loonkostenstijging aan de hand van een analyse van de economische situatie.

Download:Volledig rapport (1371 kB)

De raad pleit voor een effectieve restrictieve monetaire politiek, steunend op het betalingsbalanstekort, alsmede beheersing van de stijging van de loonkosten.
Mocht de overbesteding in 1965 niet kunnen worden beteugeld, dan vreest de raad een voortduren van het betalingsbalanstekort zodat later ingrijpendere maatregelen nodig zijn.

Een minderheid van de raad acht een herstel van de betalingsbalans niet alleen niet mogelijk, maar zelfs niet wenselijk; de kern zit in de investeringsdrang, dit impliceert dat de spanning op de arbeidsmarkt voorlopig zal voortduren. Men kan dus geen te restrictieve loonpolitiek gaan voeren.