Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Advies inzake het ambtshalve bindend vaststellen van regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden van werknemers

Advies inzake het ambtshalve bindend vaststellen van regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden van werknemers

Adviesnr. 1964/13 - 30 oktober 1964

De Stichting van de Arbeid moet nadrukkelijker betrokken worden bij regelingen van lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

Download:Volledig advies (606 kB)

Het gaat om art. 12 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, op grond waarvan het College van Rijksbemiddelaars op eigen initiatief, 'ambtshalve', regelingen kan treffen, bijvoorbeeld bij een (dreigend) arbeidsconflict, zonder daarin de Stichting van de Arbeid te kennen.

Dit komt de raad ongewenst voor en hij adviseert wijziging van de statuten en van het reglement van de Stichting van de Arbeid, zodanig dat het initiatief naar de stichting wordt verlegd.