Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1964 | Interimadvies inzake het voor 1965 te voeren Sociaal-Economische beleid

Interimadvies inzake het voor 1965 te voeren Sociaal-Economische beleid

Adviesnr. 1964/11 - 24 juli 1964

De raad moet oordelen over het regeringsbeleid in 1965, waarbij als doelstellingen: ontspanning op de arbeidsmarkt, herstel betalingsbalansevenwicht en het voorkomen van nieuwe kostenstijgingen.
Bovendien spreekt de raad zich uit over twee beleidsbeslissingen: verlaging loon- en inkomstenbelasting, verhoging uitkeringen AOW, AWW.

Download:Volledig advies (759 kB)

Op grond van een aantal door de raad aangegeven veronderstellingen berekent het CPB het effect op de ontwikkeling van de inkomens in 1965.
Deze veronderstellingen betreffen: : loonsom per werknemer niet meer dan 4% hoger, doorvoering 1e helft belastingverlaging, verhoogde AOW en AWW-uitkeringen, waarbij andere ontwikkelingen 'normaal' zijn.
Uitkomst: nationale bestedingen blijven 2% achter bij nationale productie, dus 2% verbetering van de betalingsbalans;
Productiestijging hoogstens 2,7% - arbeidsreserve neemt toe met 10 à 20.000 man per jaar.
Consumptiedaling per hoofd 1 % (=20% hoger uit AOW/AWW-inkomens, 2 à 3% minder uit overige inkomens).
Stijging consumptieprijzen 4%. 1.9% hogere premie AOW/AWW leiden tot totale inkomensdaling van 2% belastingverlaging per 1-7-1965 brengen dit terug tot 1 à 1,5%.

De raad is over de wenselijkheid van e.e.a. verdeeld en geeft drie standpunten weer.